קרן "קרלסי" נוסדה בשנת 1996. היא רשומה במרשם המסחרי בציריך כקרן למטרות צדקה.
.הקרן פטורה ממס, ותונה לפיקוח הממשל הפדרלי השוייצרי בברן
מטרת קרן ״קרלסי״ היא לסייע כספית במוסדות מתאימים בתחום הרפואה, המדע, חינוך, באמצעות, בין היתר, מחקר, מלגות או סיוע בכיסוי הוצאות שוטפות של מוסדות אלו. הקרן גם יכולה לסייע למוסדות הומניטריים, אם למטרות מלחמה בעוני, או כסיוע במצבי חרום, אסונות טבע או צרכים דחופים אחרים

 

 

Español English Deutsch עברית