מועצת מנהלים  של קרן "קרלסי" מורכבת משני חברי הנהלה, שניהם מומחים בעלי שם ונסיון בניהול קרנות. מועצת המנהלים אחראית להשגת המטרות האסטרטגיות של קרן לאורך זמן, ובכללן מציאת והערכת פרוייקטים בהתאם למטרות הקרן, ופיקוח קפדני על תרומות לארגונים שונים ברחבי העולם.
קרן "קרלסי" מנוהלת ע"י חברת VALUEworks AG, חברה הרשומה בציריך, שווייץ.

 פעילותה של קרן "קרלסי"  מבוקרת על ידי חברת רואי החשבון ויועצי המס "לינהרד".

 

 

Español English Deutsch עברית